ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ-ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

……ΔΙΠΛΗΣ ΘΕΣΕΩΣ……

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙ (ΦΩΤΟ ΓΡΑΝΙΤΗΣ)
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ 40ύψος ΔΙΠΛΟ ΔΙΠΛΟ
ΦΙΛΥΡΟ ΔΙΠΛΟΣ
ΔΙΠΛΟΣ Β+Β ΜΑΣΙΦΙΑ 10ρια (ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ)
ΜΑΣΙΦΙΑ 14ρια ΜΕ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΔΙΠΛΟΣ ΒΙΒΛΙΑ
ΔΙΠΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΚΑΦΕ-ΜΑΥΡΟΣ

…ΜΟΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ…

ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΦΕ
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΛΕΥΚΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΜΟΝΟΣ ΓΚΡΙ ΓΡΑΝΙΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝ.ΜΟΝΟΣ ΓΚΡΙ ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΡΙ
ΔΙΟΡΟΦΟ
ΤΡΙΟΡΟΦΟ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΤΖΗΜΑΚΟΣ)
ΚΑΒΑΛΑΣ μασιφι 10cm ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΑΚΑ
20 ύψος ΜΕΘΩΝΗ
Νο 500_ 60 ύψος ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΣΙΦΙ ΜΕ ΚΟΛΩΝΕΣ
ΜΝΗΜΕΙΟ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΦΙΛΥΡΟ ΜΑΣΙΦΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΦΙΛΥΡΟ
ΜΝΗΜΕΙΟ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΓΑΡΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ